Z NAMI OSIĄGNIESZ

SUKCES

O NAS

Crystal Ventures jest prywatnym funduszem o innowacyjnej formule special situation fund skupiającym swoją działalność inwestycyjną na aktywach zagrożonych (ang. distressed assets). Są to aktywa (akcje, wierzytelności, nieruchomości, całe przedsiębiorstwa), które ze względu na problemy formalnoprawne, operacyjne lub innego rodzaju nie generują i nie osiągają swojej realnej wartości ekonomicznej. Zaangażowanie Crystal Vantures polegające na przeprowadzaniu niejednokrotnie nieszablonowych postępowań, a w razie potrzeby gruntownej restrukturyzacji prowadzi do przywrócenia tym aktywom ich prawdziwej wartości, przynosząc znaczące korzyści naszym klientom.

 
 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Crystal Ventures angażuje się w projekty, w których może zaoferować swoim klientom wartość dodaną i usługę wychodzącą poza ramy zwykłej pomocy prawnej lub doradztwa korporacyjnego bądź finansowego. Korzystając z umiejętności swoich współpracowników posiadających bogate doświadczenie w obszarze bankowości inwestycyjnej, restrukturyzacji operacyjnej oraz formalnych postępowań cywilnych i upadłościowych jesteśmy w stanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno podmiotów prawnych jak i prywatnych. Celem naszych działań jest przywrócenie aktywom naszych klientów ich wartości godziwej, która powinna być osiągnięta w normalnych warunkach rynkowych.

W ramach naszych kompetencji jesteśmy w szczególności gotowi na:

- dochodzenie roszczeń i wierzytelności we własnym imieniu, na rzecz klientów lub w formule mieszanej
- wdrażanie procedur zbiorowego dochodzenia roszczeń (pozwy zbiorowe)
- wsparcie klienta w procesach negocjacyjnych i transakcyjnych, w tym poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, nabywców lub innych stron transakcji
- prowadzenie i rozwiązywanie sporów korporacyjnych między akcjonariuszami lub wspólnikami
- pełne zaangażowanie w restrukturyzacje operacyjną, finansową i organizacyjną przedsiębiorstw

Zakres podejmowanych działań jest zawsze uzależniony od indywidualnego przypadku i oceny skuteczności potencjalnych strategii.

 

DOŚWIADCZONY

ZESPÓŁ

Zespół Crystal Ventures skupia w swoich szeregach osoby posiadające doświadczenie z zakresu prawa, finansów i biznesu. To unikalne połączenie kompetencji, które pozwala nam działać tam gdzie dla ochrony interesów funduszu i jego klientów niezbędna jest wiedza multidyscyplinarna i podejmowanie działań wykraczających poza przyjęte szablony. Równocześnie, w przypadku sporów sądowych Crystal Ventures korzysta z usług renomowanych, zewnętrznych kancelarii prawnych.