Straciłeś na Inventum Premium SFIO? 

Po 5 latach likwidacji funduszu Inventum Premium SFIO wartość jednostki uczestnictwa funduszu jest ujemna i naszym zdaniem nie ma wątpliwości, że inwestorzy, którzy nie sprzedali swoich jednostek uczestnictwa przed otwarciem likwidacji, stracili wszystkie zainwestowane oszczędności.

Zespół Crystal Ventures dokonał dokładnej analizy przyczyn afery oraz podmiotów odpowiedzialnych.

 

Obecnie Crystal Ventures podejmuje działania mające na celu odzyskanie środków, straconych na inwestycji w fundusz Inventum Premium SFIO.

 

Jeżeli straciłeś na inwestycji w ten fundusz skontaktuj się z nami żeby dowiedzieć się jakie są możliwości odzyskania zainwestowanych przez Ciebie środków.